چشم انداز


چشم انداز ما حرکت به سوی آینده ای ایمن تر، سالم تر و با نشاط تر با هدف حمایت و افزایش امید به زندگی در بیماران است و چالش اصلی ما "چگونگی" رسیدن به این مهم می باشد.

میل به بهبود و سلامتی افراد، فتح قله های علمی، انجام کار بر اساس بالاترین استاندارد ها، وحدت، تعامل، هم اندیشی بین متخصصین داخلی، خارجی و کارگروهی با توجه به کرامت انسانی در تمام ابعاد سازمانی، ارزشهای محوری سازمان بوده و بر این باوریم که عملیاتی کردن معیارهای ارزشی، بستر مناسب برای رسیدن به اهداف سازمان را فراهم می سازد.